Trung Tâm Khảo Thí VN551

Tự hào là trung tâm khảo thí được ủy quyền của Cambridge English Language Assessment và là đối tác chính thức của HỘI ĐỒNG ANH tại Vinh (Đơn vị tổ chức thi Chứng chỉ Quốc tế IELTS), POSTECEFR

 

#