LỊCH HỌC THÁNG 5/2019 - TUẦN 4

STT Tên lớp Lịch học Giáo viên
1 CK3 (CleverKids) - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Thứ 2 & Thứ 7 17:45 - 19:15 Mr. Richard
2 CK3A (CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 3 & Thứ 5 17:45 - 19:15 Mr. Richard
3 CK5 (CleverKids) - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Thứ 3 & Thứ 6 17:45 - 19:15 Mr. Chris
4 Pre-CK1 (Pre-CleverKids) - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Thứ 3 & Thứ 6 17:45 - 19:15 Ms. Anzel
5 CK10A (CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 3 & Thứ 5 17:45 - 19:15 Mr. Alex
6 ALKT - Cơ sở 2 - 43 Phan Chu Trinh Thứ 3 & Thứ 5 18:30 - 19:30 Mr. Yasser & Ms. Anzel
7 CK12A (CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 3 & Thứ 5 19:30 - 21:00 Mr. Alex
8 Trường Mầm non năng khiếu Kid's smile Thứ 4 16:10 - 17:10 Mr. Chris
9 Pre-CK4 (Pre CleverKids) - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Thứ 4 & Thứ 7 17:45 - 19:15 Mr. Chris
10 Pre-CK3 (Pre CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 4 & Thứ 6 17:45 - 19:15 Mr. Etienne
11 ALKT - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Thứ 4 17:30 - 19:00 & Thứ 7 14:15 - 15:00 Mr. Yasser & Ms. Anzel
12 CK7 (CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 4 & Thứ 6 17:45 - 19:15 Mr. Alex
13 Pre-CK6 (Pre-CleverKids) - Cơ sở 2 - 43 Phan Chu Trinh Thứ 4 (FINAL TEST) & Thứ 6 (FINAL LESSON) 19:30 - 21:00 Mr. Richard
14 CK5B (CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 4 (FIRST LESSON) & Thứ 7 19:30 - 21:00 Mr. Alex
15 Pre-CK1 (Pre-CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 4 & Thứ 7 17:45 - 19:15 Ms. Anzel
16 CK3 (CleverKids) - Cơ sở 2 - 43 Phan Chu Trinh Thứ 4 & Thứ 6 19:30 - 21:00 Mr. Etienne
17 Pre-CK4 - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 5 & Chủ nhật 17:45 - 19:15 Mr. Chris
18 CK11 (CleverKids) - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Thứ 5 & Thứ 7 17:45 - 19:15 Mr. Yasser
19 Speaking Class (Lớp học kỹ năng nói) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 6 17:00 - 18:30 Mr. Stuart
20 CK2 (CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 7 (FIRST LESSON) & Chủ nhật 15:30 - 17:00 Mr. Chris
21 Pre-CK5 (Pre-CleverKids) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Thứ 7 & Chủ nhật 17:45 - 19:15 Mr. Alex
22 CT7 (CleverTeens) - Cơ sở 1- 191 Lê Duẩn Thứ 7 (FINAL TEST) & Chủ nhật (FINAL LESSON) 14:30 - 16:30 Mr. Alex
23 Pronunciation Class (Lớp phát âm) - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn Chủ nhật 9:00 - 10:30 Mr. Stuart
24 CK6B (CleverKids) - Cơ sở 3 - 32 Lê Nin Chủ nhật 8:00 - 9:30 Ms. Anzel

#