LỊCH THI THÁNG 5/2019 TẠI AMA VINH

STT Chứng chỉ Ngày thi
1 Pre-CK6 FINAL TEST - Cơ sở 2 - 43 Phan Chu Trinh 22/05/2019
2 CT7 FINAL TEST - Cơ sở 1 - 191 Lê Duẩn 25/05/2019
3 STARTERS - MOVERS - FLYERS 25/05/2019
4 KET, PET for Schools 25/05/2019
5 FCE 25/05/2019

LỊCH THI THÁNG 6/2019 TẠI AMA VINH

LỊCH THI THÁNG 6/2019 TẠI AMA HÀ TĨNH


#