Trung tâm Anh ngữ AMA Vinh sẽ liên tục cập nhật lịch thi các chứng chỉ Cambridge và lịch đăng ký. Các phụ huynh và học viên vui lòng theo dõi trên website và fanpage của trung tâm để biết thêm thông tin chi tiết.

 

NĂM 2021 

NĂM 2020

 


#